جملات کوتاه زیبا و عارفانه برای اس ام اس

http://bia2sms.org

همانطور که آفتاب تیرگی ها را میراند اشخاص با نشاط نیز از قلب دیگران غم و اندوه را می زدایند

 

خوشیختی به سراغ کسی میرود که فرصت اندیشه درباره بدبختی را ندارد

 

اگر زیبایی را آواز سر دهی، حتی در تنهایی بیابان، گوش شنوا پیدا خواهی کرد

 

پروانه اغلب فراموش میکند روزی کرم بوده است

 

آینده کتابیست که امروز مینویسی! چیزی بنویس که در آینده از خواندن آن لذت ببری

 

در جهان روشنایی هایی وجود دارد که در عمیق ترین ظلمات نهانند

 

در شگفتم  که سلام آغاز دیدارست، ولی در نماز پایان است، شاید این بدین معناست که پایان نماز آغاز دیدار است

 

عیب کار اینجاست که من آنچه هستم را با آنچه باید باشم اشتباه میکنم، خیال میکنم آنچه باید باشم هستم، در حالیکه آنچه هستم نباید باشم

 

انسان نقطه ی است بین دو بی نهایت، بی نهایت لجن و بی نهایت فرشته بنگر به طرف کدام یک میروی ـ دکتر شریعتی

 

این شیوه ی آدم هاست که وقتی میخواهند چیزی را نابود کنند، از آن هیولایی در ذهن دیگران و یا خود ترسیم میکنند

 

اگر برای مردان تعالی و عروجی متصور است، از همت بلند زنان است

 

عشق آغاز ازدواج و ازدواج پایان عشق، عشق قدسی ترین هنز زندگی است

اس ام اس فلسفی - اس ام اس آموزنده - اس ام اس احساسی - اس ام اس بزرگان - اس ام اس شخصیت ها - اس ام اس پند دهنده - اس ام اس از دکتر شریعتی - اس ام اس جدید - اس ام اس امروز - اس ام اس ناب - اس ام اس رایگان -اس ام اس

منبع : دنیای اس ام اس www.bia2sms.org