اس ام اس جملات كوتاه ولی عمیق از بزرگان

( جوک روز ) - ( اس ام اس روز ) - ( اس ام اس فلسفی ) - ( Sms جملات بزرگان ) - ( Sms جملات عرفانی ) - ( Sms جملات فلسفی ) - ( Sms جملات زیبا ) - ( Sms جملات باحال ) - ( پیامک فلسفی ) - ( پیامک عارفانه ) - ( پیامک فیلسوفانه ) - ( مسیج جملات عمیق ) - ( مسیج جملات عاشقانه )  www.bia2sms.org

هر حقی یک مسؤولیت، هر فرصتی یک اجبار و هر مالکیتی یک وظیفه به همراه دارد. جان د راکلفر


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


تا زمانی که توده مردم برای بهبود حال یکدیگر احساس مسؤولیت نکنند، عدالت اجتماعی تحقق نمی‌یابد. هلن کلر

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هیچ فرازی در برابر آدم های پاکباخته توان ایستادگی ندارد . ارد بزرگ


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


ما هنوز در زمان ماقبل تاریخ هستیم . زیرا تاریخ بشریت آن روز آغاز می شود که بشر از هم? رنجها و گرفتاریها نجات یابد . فتحی الرمکی


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


آنان که نمی توانند خود را اداره کنند ‌ناچار از اطاعت دیگرانند. ویکتور هوگو


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


زندگی گره ای نیست که در جست و جوی گشودن آن باشیم. زندگی واقیتی است که باید آن را تجربه کرد . سورن کی یر کگارد


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


پرهیزگار باش که هرگز هیچ پرهیزگاری از درستی نمی میرد . غزالی طوسی


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


دریاها نماد فروتنی هستند . در نهاد خود کوه هایی بلندتر از خشکی دارند ولی هیچ گاه آن را به رخ ما نمی کشند . ارد بزرگ


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


انسان آزاد خلق شده است ولی در میان قیود به دنیا می آید . فیلر

 

( جوک روز ) - ( اس ام اس روز ) - ( اس ام اس فلسفی ) - ( Sms جملات بزرگان ) - ( Sms جملات عرفانی ) - ( Sms جملات فلسفی ) - ( Sms جملات زیبا ) - ( Sms جملات باحال ) - ( پیامک فلسفی ) - ( پیامک عارفانه ) - ( پیامک فیلسوفانه ) - ( مسیج جملات عمیق ) - ( مسیج جملات عاشقانه ) - ( جملات قصار ) - ( جملات روز ) -