جملات قصار و اس ام اس های فلسفی و عرفانی جدید

جملات قصار و اس ام اس های فلسفی عرفانی جدید

دلت را از شیشه بساز ولی به سنگها بگو دلم از فولاد است

 

دائم شکر گذار خدا باشیم که: شاید بدترین شرایط زندگی ما، برای دیگران آرزو باشد

 

دوستی مدتش مهم نیست، دوامش مهمه؛ دوری و نزدیکیش مهم نیست، یادش مهمه

 

هر کسی چیزایی رو که شما میگین میشنوه، ولی دوستان به حرفهای شما گوش میدن، اما بهترین دوستان حرفایی رو که شما نمیگین میشنون

 

صاحب اراده، فقط پیش مرگ زانو میزند و آن هم در تمام عمر، بیش از یک مرتبه نیست

 

اینکه ما گمان میکنیم بعضی چیزها محال است، بیشتر برای آن است که برای خود عذری آورده باشیم

 

میان بیگانگی و یگانگی هزار خانه است، آنکس که غریب نیست شاید که دوست نباشد

 

به ندرت به آنچه که داریم می اندیشیم، در حالی که پیوسته در اندیشه چیزهایی هستیم که نداریم

 

مردی نزد روانپزشک رفت و از غم بزرگی که در دل داشت برای دکتر تعریف کرد، دکتر گفت: به فلان سیرک برو، آنجا دلقکی هست انقدر می خنداندت تا غمت یادت برود، مرد لبخند تلخی زد و گفت: من همان دلقکم!

 

اس ام اس فلسفی و جملات قصار - سخنان بزرگان - اس ام اس سخنان بزرگان - اس ام اس سخنان قصار - اس ام اس سخنان قصار بزرگان - اس ام اس سخنان کوتاه و عمیق - اس ام اس سخنان بزرگان در مورد شکست - اس ام اس عرفانی از بزرگان ۰ اس ام اس موفقیت و پیروزی - اس ام اس امیددهنده - اس ام اس امیدبخش - اس ام اس های فلسفی جدید - اس ام اس عارفانه و عاشقانه - اس ام اس پند دهنده - اس ام اس آموزنده ی جدید - سایت اس ام اس عارفانه - جدیدترین اس ام اس ها - قشنگترین اس م اس ها - اس ام اس به روز و جدید