هیچ چیز بهتر از کار کردن بجای غصه خوردن، آدمی را به خوشبختی نزدیک نمی‌سازد

ای کاش آدما اونقدر خودشون رو میشناختند که میفهمیدن وقتی دل کسی رو میشکنند اولین چیزی که آسیب میبینه روح خودشونه

در بی كرانه زندگی، دو چیز افسونم می‌كند: آبی آسمان را كه می‌بینم و می‌دانم كه نیست و خدا را كه نمی‌بینم و می‌دانم كه هست!

انسان باش، پاکدل و یکدل، زیرا که گرسنه بودن، صدقه گرفتن و در فقر مردن هزاران بار قابل تحمل تر از پست و بی عاطفه بودن است «چارلی چاپلین»

اگر از پایان گرفتن غم هایت ناامید شده ای به خاطر بیاور که زیباترین صبحی که تا به حال تجربه کرده ای مدیون صبرت در برابر سیاهترین شبی هستی که هیچ دلیلی برای تمام شدن نمی دید

زندگی کتابی است پرماجرا ، هیچگاه آنرا به خاطر یک ورقش دور مینداز

مهربانی را وقتی دیدم که کودکی می خواست آب شور دریا را با آبنبات کوچکش شیرین کند

ماهاتما گاندی میگوید: هفت چیز انسان را از پای در می آورد و هلاک میسازد:

1-سیاست بدون شرف 2- لذت بدون وجدان 3- پول بدون کار 4-شناخت بدون ارزشها 5- تجارت بدون اخلاق 6- دانش بدون انسانیت 7- عبادت بدون فداکاری

زندگی كوتاهتر از آن است كه به خصومت بگذرد و قلب ها گرامی تر از آنند كه بشكنند آنچه از روزگار به دست می آید با خنده نمی ماند و آنچه از دست برود با گریه جبران نمی شود

به دنبال کسی باش که تو را به خاطر زیبایی های وجودت زیبا خطاب کند نه به خاطر جذابیتهای ظاهریت

اگر یک روز نتوانستی گناه کسی را ببخشی از بزرگی گناه او نیست، از کوچکی قلب توست

واسه شکستن یه دل فقط یه لحظه وقت میخوای،اما واسه اینکه بخوای از دلش در بیاری شاید هیچ وقت وقت نداشته باشی

مراقب افکارت باش، چون افکارت گفتارت را میسازد. 2- مراقب گفتارت باش، چون گفتارت اعمالت را میسازد. 3- مراقب اعمالت باش، چون اعمالت عادتهایت را میسازد. 4- مراقب عادتهایت باش، چون عادتهایت شخصیتت را میسازد. 5- مراقب شخصیتت باش، چون شخصیتت سرنوشتت را میسازد

تحمل تنهایی از گدایی دوست داشتن آسانتر است، تحمل اندوه از گدایی شادی راحت‏تر است. بهتر است انسان بمیرد تا به گدایی زندگی برخیزد

میوه در انتهای کمال خود می افتد برگ در ابتدای زوال خود بنگر تو چگونه می افتی؟ مانند میوه سرخ؟ یا مثل برگ زرد؟

هیچ وقت به خودت مغرور نشو ........ برگ ها همیشه وقتی می ریزن كه فكر می كنن طلا شدن

ابر بارنده به دریا می گفت من نبارم تو کجا دریایی , در دلش خنده کنان دریا گفت ابر بارنده تو خود از مایی

اگر تمام شب رو برای از دست دادن خورشید اشک بریزی لذت دیدن ستارها رو هم از دست میدی!!!

زندگی به تعداد نفسهایی که میکشی نیست به تعداد دفعاتی هست که نفس در سینه ات حبس میشود

عمیق ترین درد زندگی مردن نیست بلکه نداشتن کسی است که الفبای دوست داشتن را برایت تکرار کند و تو از او رسم محبت بیاموزی