خداوند به فرشتگان عقل داد بدون شهوت , حیوانات را شهوت داد بدون عقل و انسان را شهوت داد با عقل.هر انسانی عقلش به شهوتش غلبه کند بهتر از فرشتگان است .هر انسانی شهوتش بر عقلش غلبه کند بدتر از حیوانات است

 

در زندگی فراموش کن چیزی رو که نمی تونی به دست بیاری و سعی کن به دست بیاری چیزی رو که نمی تونی فراموش کنی "شکسپیر "

 

چه ساده با گریستن خویش زاده میشویم و چه ساده با گریستن دیگران از دنیا میرویم و در میان این دو سادگی معنایی میسازیم به نام زندگی

 

همیشه واسه گلی خاک گلدون باش که اگه به آسمون هم رسید یادش باشه ریشش کجاست

 

یادت باشه دنیا گرده، هر وقت احساس كردی به آخر رسیدی شاید در نقطه شروع باشی

 

موفق کسی است که با آجرهایی که بطرفش پرتاب می شود، یک بنای محکم بسازد

 

انسان مانند یک هواپیمای سه موتوره است که موتور وسط ارتباط با خدا، موتور دست راست ارتباط با خود (اعتماد به نفس) و موتور دست چپ ارتباط با دیگران است. درصورت روشن بودن این سه موتور انسان اوج می گیرد

 

بهترین بخشش آن است که منتظر تشکر نباشی . بهترین عادت آن است که در سلام پیش دستی کنی . بهترین خصلت آن است که هیچ کس را نرنجانی . بهترین خداحافظی آن است که حتما سلامی در پی داشته باشد . بهترین قدردانی آن است که در عمل باشد نه بر زبان

 

پل سارتر : از همه اندوهگین تر کسی است که از همه بیشتر می خندد

 

ضرب المثل چینی: «برنج سرد را می‌توان خورد، چای سرد را می‌توان نوشید، اما نگاه سرد را نمی‌توان تحمل کرد

   ادامه مطلب